Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten. Met onze projecten tonen we wat werkt. Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen. Samen met mensen in kwetsbare posities leggen we voorstellen voor structurele verandering op de beleidstafels. Zo bouwen we mee aan een sterker sociaal beleid.

 

Integraal gebiedsgericht beleid

Een aandachtsgebied is een potentiële hefboom voor maatschappelijke verandering.

Met een integrale aanpak op drie sporen willen we achterstellings- en uitsluitingsmechanismen wegwerken en de voorwaarden creëren voor een menswaardig leven voor de huidige en toekomstige bewoners van het gebied.

Toegang tot grondrechten
Verbeteren van de sociaal-economische positie van bewoners: zorgen dat mensen vooruit komen in het leven en daartoe kansen krijgen. Bv. een opleiding volgen, een gepaste job, goeie huisvesting.

Community building
Heeft betrekking op het samenleven in de lokale gemeenschap: vertrouwdheid, zich thuisvoelen, maar ook leren omgaan met diversiteit.

Ruimte publiek maken
Bewoners zijn mede-eigenaar van hun leefomgeving en kunnen die mee vorm geven. Zij hebben een stem, ook in het beleid.

Onze projecten zitten op een kruispunt van verschillende thema's en beleidsdomeinen: wonen, werk, onderwijs, dienstverlening.

Samen met bewoners, partnerorganisaties en beleid maken we het aandachtsgebied tot een kwaliteitsvolle omgeving die maximale kansen en perspectieven biedt voor de bewoners.