Samenlevingsopbouw

  • ijvert samen met mensen in kwetsbare posities voor hulp- en dienstverlening zonder drempels en automatische toekenning van rechten
  • ontwikkelt nieuwe modellen zoals zorgnetwerken of dorpsrestaurants waar ontmoeting, hulpverlening, vorming en informatie samengaan
  • ondersteunt mensen in armoede individueel en in groepsverband om opnieuw aansluiting te vinden bij de samenleving
  • werkt samen met deze mensen aan concrete voorstellen voor lokale en hogere overheden om armoede fundamenteel aan te pakken

 

Smaakmakers

BASkuul komt op voor de rechten van leefloners

De minimumuitkeringen beschermen onvoldoende tegen armoede en worden steeds meer onderhevig gemaakt aan voorwaarden. Van OCMW's wordt verwacht dat ze controlerend en sanctionerend optreden ten aanzien van hun gebruikers. BASkuul wil samen met leefloners de toegang tot het laatste vangnet garanderen voor iedereen die het nodig heeft. De eerste stap is het aanbieden van een plek waar leefloners zich kunnen verenigen en zich kunnen informeren over hun rechten.

>> Bekijk de oproep van Floor

>> Meer over het project


Bewegen op verwijzing

Kansarmen hinken achterop als het erop aankomt gezondheidswinst te boeken. Met de gratis beweegcoach lukt het om voor hen de drempels te verlagen. Mensen die zich anders nooit bij een zwem- of sportclub zouden aansluiten, raken in beweging. Bijkomende pluspunten zijn dat mensen weer de deur uitkomen, andere mensen ontmoeten en hun sociaal netwerk uitbreiden. Bewegen: je wordt er fysiek sterker van, maar ook sociaal en mentaal.

>> Meer over het project

>> Bekijk: "Dokter schrijft nu ook beweging voor" (VTM-nieuws, 21 december 2015)


OnderOns, vereniging waar armen het woord nemen

Mensen kunnen er terecht voor een koffie en een babbel, ontmoeten er nieuwe mensen, nemen deel aan crea-activiteiten of vorming, zijn actief in allerlei werkgroepen ... Wie een probleem heeft, wordt geholpen om bij de juiste dienst terecht te komen, met de nodige documenten en een voorbereid dossier. OnderOns wordt gewaardeerd als partner in het sociaal beleid van de stad, en daar heeft heel Sint-Truiden baat bij.

>> Meer over het project