Iedereen beschermd


Het OCMW, CAW, ziekenfonds en andere diensten ondersteunen het welzijn van mensen. Niet iedereen krijgt de zorgen waar hij recht op heeft. Mensen missen informatie, kennen hun rechten niet, struikelen over administratieve drempels, zijn beschaamd om hulp te vragen, of kunnen de diensten gewoonweg niet bereiken.

Betere sociale bescherming

Ons plan 2016-2020

dienstverlening blauwSociale bescherming is een grondrecht. Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Dit moet voor iedereen voldoende inkomen en kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen. Vandaag is niet iedereen beschermd. Een geïntegreerde basisvoorziening (de STEK) is een positieve en doeltreffende aanpak voor betere sociale bescherming. De STEK verhoogt voor meer mensen de kans om hun rechten te realiseren. We volgen een tiental praktijken in Vlaanderen en Brussel en werken het model uit.


Wij zijn tevreden als ...

  • de automatische toekenning van rechten het uitgangspunt is in het beleid en de werking van hulp- en dienstverleningsinstanties
  • het model ‘geïntegreerde basisvoorziening’ (de STEK) ruim verspreid en verankerd is als schakel naar meer en betere sociale bescherming
  • gebruikers en aanbieders van hulp- en dienstverlening in dialoog gaan over een kwaliteitsvol, toegankelijk en voldoende aanbod