Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Maatschappelijke Dienstverlening. Met onze projecten tonen we wat werkt. Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen. Samen met mensen in kwetsbare posities leggen we voorstellen voor structurele verandering op de beleidstafels. Zo bouwen we mee aan een sterker sociaal beleid.

de STEK, sterke zet voor sociale bescherming

Nog te veel mensen blijven verstoken van een menswaardig inkomen en toegang tot de juiste hulp- en dienstverlening. Vanuit de praktijk van Samenlevingsopbouw werd, samen met SAM, steunpunt Mens en Samenleving, een model ontwikkeld om die problematiek aan te pakken: de STEK.

De praktijk van Samenlevingsopbouw toont dat het model werkt.
Lees het hele verhaal, laat je inspireren en ga zelf aan de slag!


>> Zo groeit de STEK

>> Het complete plaatje

Een initiatief van Samenlevingsopbouw met de steun van SAM, steunpunt Mens en Samenleving,
en in samenwerking met CRESC-UA en Cera.


Iedereen beschermd
Project Lokaal Proactief Kader (2012-2014)

In opdracht van Welzijnsminister Jo Vandeurzen ontwikkelde Samenlevingsopbouw met partners het 'Lokaal Proactief Kader’. ‘Proactief handelen’ betekent dat hulp- en dienstverleningsorganisaties zelf het initiatief nemen om mensen te bereiken, te informeren of hulp te bieden. Dienstverleners zetten zelf de nodige stappen om ervoor te zorgen dat elke rechthebbende zijn rechten ook realiseert.