Mensen met een bescheiden inkomen vinden moeilijk een kwaliteitsvolle en betaalbare woning. De vraag naar geschikte woningen is veel groter dan het aanbod. Opbouwwerkers komen dagelijks in contact met mensen in precaire woonsituaties, en met de effecten van het gebrekkig woonbeleid in Vlaanderen en Brussel.

Met onze projecten proberen we bakens te verzetten. We zoeken samen met (toekomstige) bewoners naar creatieve oplossingen. Samen ontwikkelen we innovatieve en betaalbare woonmodellen op hun maat. We houden de impact van onze woonprojecten scherp in de gaten. Succes meten we af aan de verbetering van de woonsituatie, maar evenzeer aan verbeteringen op andere levensdomeinen, zoals gezondheid. Gemeenschapsvorming dragen we hoog in het vaandel. Onze projecten hebben steeds linken met de buurt en dragen bij aan de herwaardering van wijken en stadsdelen.

Onze realisaties zetten we hier in de etalage. Stuk voor stuk 'slimme oplossingen' die beleidsmakers en spelers op de woonmarkt kunnen inspireren, en die laten zien dat het ook anders kan.