Een tijdelijke thuis doet wonderen

Dit project maakt de match tussen de acute woonnood van heel wat mensen en het grote aantal leegstaande sociale woningen. Samenlevingsopbouw is trekker van het project. Welzijnsdiensten brengen kandidaten aan en staan in voor gepaste begeleiding. Zes sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren leegstaande woningen aan Samenlevingsopbouw, die ze ter beschikking stelt van gezinnen met een zeer hoge woonnood. De bewoners verblijven er 6 tot 9 maanden onder een tijdelijke bezettingsovereenkomst. Ze kunnen er hun domicilie plaatsen. Zo belanden mensen niet op straat, kunnen ze hun administratie in orde brengen en een structurele woonoplossing zoeken.

Het project wil 'good practice' ontwikkelen en wijzen op de grote nood aan zowel tijdelijke als structurele betaalbare kwaliteitsvolle woningen.

Een project van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.


tijdelijke bezetting groot

>> Lees meer over Tijdelijke bezetting sociale leegstand

>> Lees 'Een tijdelijke thuis doet wonderen' -  SURPLUS, juni 2017