Opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken

Sociale huisvestingsmaatschappijen stellen tijdelijk leegstaande woningen ter beschikking. Die worden benut om jongeren (+18) in maatschappelijk kwetsbare posities één jaar een thuis te geven en te begeleiden naar zelfstandig wonen, leren en werken. Tijdens dat jaar worden de jongeren individueel en in groep begeleid naar een structurele oplossing voor hun woonbehoeften. Samen met een mentor/coach werken ze aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.

De geïntegreerde aanpak van Wonen met Kansen werkt met ervaren welzijnspartners voor toeleiding en begeleiding. De formule maakt gebruik van het klavertje 4: wonen, arbeid, onderwijs en welzijn.

Het project ontwikkelt een model dat nadien toepasbaar zal zijn voor diverse mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Een project van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie


klaver4 WMK

>> Lees meer over Wonen met Kansen