Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Wonen. Met onze projecten tonen we wat werkt. Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen. Samen met mensen in kwetsbare posities leggen we voorstellen voor structurele verandering op de beleidstafels. Zo bouwen we mee aan een sterker sociaal beleid.

Projecten opschalen
Dampoort KnapT OP

Het project wil de woonsituatie van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger en energiezuiniger maken en hen betrekken bij stadsvernieuwing. Huiseigenaars met een beperkt inkomen krijgen financiële steun voor de noodzakelijke renovatiewerken. Die tussenkomst moet bij verkoop van de woning terugbetaald worden zodat er geld vrijkomt voor andere noodkopers. Vlaams minister van Energie lanceert een oproep, gekoppeld aan middelen, om gelijkaardige projecten ook elders in Vlaanderen te ontwikkelen.

>> Meer over het project

Zetel Vlaamse Woonraad

Samenlevingsopbouw heeft al enkele jaren een zitje in de Vlaamse Woonraad. Op die manier volgen we het woonbeleid van nabij op en leveren we een bijdrage aan de adviezen.


Portfolio 'Innovatieve woonprojecten'

Opbouwwerkers komen dagelijks in contact met mensen in precaire woonsituaties. Met onze projecten proberen we bakens te verzetten. We zoeken samen met (toekomstige) bewoners naar creatieve oplossingen en ontwikkelen innovatieve en betaalbare woonmodellen op maat. De portfolio zet onze realisaties in de etalage. Stuk voor stuk 'slimme oplossingen' die beleidsmakers en spelers op de woonmarkt kunnen inspireren, en die laten zien dat het ook anders kan.